Hasta ve Çalışan Hakları

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hasta ve Çalışan Hakları

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Yönetmeliği Yayınlanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 10/10/2016