T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hasta ve Çalışan Hakları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hasta ve Çalışan Hakları

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri Yönetmelik Çalıştayı

Güncelleme Tarihi: 11/10/2016

Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri Yönetmelik Çalıştayı
4-7 Nisan 2016/İzmir

Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri Yönergesi ile faaliyet gösteren 12 ilden 13 merkezimizin bağlı olduğu hastane yöneticileri ve tabipleri, danışma kurulu akademisyen üyelerimiz, konu ile ilgili sivil toplum kurumlarının temsilcileri ve bakanlığımızdan ilgili daire başkanlarının katılımı ile 4-7 Nisan 2016 tarihleri arasında İzmir ilinde “Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri Yönetmelik Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştay, Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri arasında iyi uygulama örneği olarak görülen İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan açılış programı ile başlamıştır. Açılışta hastane başhekimimiz, İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz İzmir İl Sağlık Müdürümüz ve Daire Başkanımız kısa birer konuşma yapmışlardır. Açılış konuşmalarının ardından İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöromusküler Hastalıklar Merkezi sorumluları tarafından sunum yapılarak merkez hakkında bilgi verilmiştir. Katılımcıların merkez işleyişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla merkezin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bir gezi yapılmıştır.

Çalıştay kapsamında; mevcut merkezlerimizin durum analizi yapılarak, merkezlerin işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca yürürlükte olan yönergenin değiştirilerek yönetmelik olarak yayınlanmasına ilişkin toplantılar yapılarak ilgili mevzuat değişikliğine ilişkin bütün paydaşların görüş, öneri ve teklifleri alınarak yönetmelik taslağına son hali verilmiştir.

Bu itibarla Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri Yönetmelik Çalıştayına katkı sunan bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz.