T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hasta ve Çalışan Hakları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hasta ve Çalışan Hakları

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Daire Başkanlığımızın Görevleri

Güncelleme Tarihi: 07/03/2019

 

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. Maddesi İle Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilen görevlerin yürütülmesine esas olmak üzere 28.01.2018 tarih ve 547 sayılı “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergenin 21. Maddesine istinaden Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığının görev alanına giren iş ve işlemler aşağıda yer almaktadır.

aİnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler hizmetlerini yürütmek,

b) Hasta hakları işlemleri planlama, düzenleme ve geliştirme hizmetlerinin yürütmek,

c) Tıbbi sosyal hizmetleri planlama, düzenleme ve geliştirme hizmetlerinin yürütmek,

d) Evde sağlık hizmetlerini planlama, düzenleme ve geliştirme hizmetlerinin yürütmek,

e) Çalışan haklarını planlama, düzenleme ve geliştirme hizmetlerinin yürütmek.